Trắc nghiệm Địa lý 12 KNTT Bài 5: Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường có đáp án

  • 90 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị kinh tế nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

Giá trị kinh tế của tài nguyên sinh vật nước ta phát triển du lịch sinh thái, cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến,…


Câu 2:

Hậu quả của việc mất rừng không có biểu hiện nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D

Hậu quả của việc mất rừng là đất trượt, đá lở ở miền núi; lũ lụt ngày càng gia tăng và ảnh hưởng lớn đến cả miền núi, trung du, đồng bằng. Đồng thời, việc mất rừng cùng làm cho tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến theo chiều hướng xấu, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của con người.


Câu 3:

Ô nhiễm bụi ở nông thôn chủ yếu từ hoạt động nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C

Ô nhiễm không khí, đặc biệt là ô nhiễm bụi mịn tại một số thành phố lớn do khói bụi từ các phương tiện giao thông; tại các khu công nghiệp, khu vực sản xuất, kinh doanh do khí thải. Ô nhiễm bụi ở nông thôn từ hoạt động nông nghiệp do đốt phế phẩm nông nghiệp như đốt rơm, rạ.


Câu 4:

Môi trường nước bị ô nhiễm, hoạt động nào sẽ thiệt hại nhiều nhất?

Xem đáp án

Chọn A

Ô nhiễm nước biển do nước thải, rác thải nhựa từ các thành phố ven biển và các khu vực du lịch. Việc môi trường nước bị ô nhiễm, các hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại nhiều nhất.


Câu 5:

Nguyên nhân làm thu hẹp diện tích rừng, làm nghèo tính đa dạng và nguồn gen chủ yếu do

Xem đáp án

Chọn C

Các hoạt động của con người như chặt phá rừng, đốt rừng bừa bãi, săn bắt động vật trái phép… làm suy giảm diện tích rừng và các loài động vật quý hiếm -> giảm tính đa dạng sinh học và các nguồn gen quý.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận