Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 6: Khuynh hướng phát triền của sự vật và hiện tượng (phần 1) có đáp án

  • 16208 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 23 phút

Câu 1:

Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do yếu tố nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do sự tác động từ bên ngoài.


Câu 2:

Khẳng định nào dưới đây đúng khi bàn về phủ định siêu hình?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Phủ định siêu hình xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật là khẳng định đúng khi bàn về phủ định siêu hình.


Câu 3:

Câu tục ngữ nào dưới đây là biểu hiện của phủ định siêu hình?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Có mới nới cũ là biểu hiện của phủ định siêu hình, có điều mới lạ sẽ lãng quên, loại bỏ cái cũ mà không tiếp thu những điều tốt đẹp của cái cũ.


Câu 4:

Phương án nào dưới đây không phải là biểu hiện của phủ định siêu hình?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Người tối cổ tiến hóa thành người tinh khôn không phải là biểu hiện của phủ định siêu hình, mà là biểu hiện của phủ định biện chứng, là kết quả của quá trình tiến hóa.


Câu 5:

Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây là biểu hiện của phủ định siêu hình?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải:  "Nước chảy đá mòn"  là biểu hiện của phủ định siêu hình, nước chảy siết khiến đá bị mòn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Su Rii

8 tháng trước

namtuoc556 Namtuoc556

Vjp

6 tháng trước

Giang Nguyễn

3

5 tháng trước

32.Nguyễn Cát Tường

Bình luận


Bình luận