Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 1 (có đáp án): Pháp luật đời sống (phần 3)

  • 5440 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dựa vào nội dung nào dưới đây của pháp luật mà nhà nước có thể kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động của mọi công dân?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Dựa vào nội dung vai trò của pháp luật mà nhà nước có thể kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động của mọi công dân.


Câu 2:

Công dân có thể thực hiện quyền kinh doanh phù hợp với khả năng, điều kiện của mình là biểu hiện pháp luật có vai trò nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Công dân có thể thực hiện quyền kinh doanh phù hợp với khả năng, điều kiện của mình là biểu hiện pháp luật có vai trò là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.


Câu 3:

Nhờ có luật sư tư vấn nên việc khiếu nại của gia đình ông B đã được giải quyết. Trường hợp này đã thể hiện pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Nhờ có luật sư tư vấn nên việc khiếu nại của gia đình ông B đã được giải quyết. Trường hợp này đã thể hiện pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.


Câu 4:

Nhờ chị S có hiểu biết về pháp luật nên tranh chấp về đất đai giữa gia đình chị với gia đình anh B đã được giải quyết ổn thỏa. Trường hợp này cho thấy pháp luật đã thể hiện vai trò nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Trường hợp trên cho thấy pháp luật đã thể hiện vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.


Câu 5:

Việc xây dựng tủ sách pháp luật trong nhà trường nhằm mục đích nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Việc xây dựng tủ sách pháp luật trong nhà trường nhằm mục đích phổ biến pháp luật.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Loan Trần

T

1 năm trước

Tú Một

Bình luận


Bình luận