Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 1 (có đáp án): Pháp luật đời sống (phần 4)

  • 5684 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Pháp luật ở bất kì xã hội nào cũng đều mang bản chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Pháp luật ở bất kì xã hội nào cũng đều mang bản chất giai cấp và bản chất xã hội.


Câu 2:

Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước đó là đại diện thể hiện điều gì sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước đó là đại diện thể hiện bản chất giai cấp của pháp luật.


Câu 3:

Pháp luật do Nhà nước ta xây dựng và ban hành thể hiện ý chí, nhu cầu, lợi ích của 

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Pháp luật do Nhà nước ta xây dựng và ban hành thể hiện ý chí, nhu cầu, lợi ích của đa số nhân dân.


Câu 4:

Bên cạnh bản chất giai cấp, pháp luật còn mang ban chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Bên cạnh bản chất giai cấp, pháp luật còn mang ban chất xã hội.


Câu 5:

Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Tú Một

Bình luận


Bình luận

Mao Pham Meo
15:57 - 18/08/2022

Đáp án là A