Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2 (có đáp án): Thực hiện pháp luật có đáp án (phần 2) (P1)

  • 4967 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Những hoạt động có mục đích, làm cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành những hành vi hợp pháp của công dân là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Những hoạt động có mục đích, làm cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành những hành vi hợp pháp của công dân là nội dung của khái niệm thực hiện pháp luật.


Câu 2:

Công dân khi tham gia vào các quan hệ xã hội đều thực hiện cách xử sự phù hợp với quy định của pháp luật là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Công dân khi tham gia vào các quan hệ xã hội đều thực hiện cách xử sự phù hợp với quy định của pháp luật là nội dung của khái niệm thực hiện pháp luật.


Câu 3:

Mục đích của việc ban hành pháp luật là điều chỉnh cách xử sự của công dân theo các quy tắc, cách thức phù hợp với yêu cầu của chủ thể nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Mục đích của việc ban hành pháp luật là điều chỉnh cách xử sự của công dân theo các quy tắc, cách thức phù hợp với yêu cầu của Nhà nước.


Câu 4:

Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi có tính chất nào nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp.


Câu 5:

Phương án nào dưới đây không phải bản chất của thực hiện pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Làm những việc mà pháp luật cho phép làm không phải bản chất của thực hiện pháp luật.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lê Huỳnh Bảo Trâm
19:21 - 19/12/2021

câu 5: phải là A chứ nhỉ

Lê Huỳnh Bảo Trâm
19:22 - 19/12/2021

câu12: Qui định phải làm mới đúng chứ

Lê Huỳnh Bảo Trâm
19:24 - 19/12/2021

câu 22: C mới đúng chứ

Anh Tuấn Nguyễn
06:55 - 07/11/2022

Câu 12 sai