Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 4 (có đáp án): Quyền bình đẳng của công dân (phần 2)

  • 2308 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi người đều có quyền lựa chọn

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi người đều có quyền lựa chọn điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình.


Câu 2:

Bình đẳng giữa vợ và chồng được hiểu là

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Bình đẳng giữa vợ và chồng được hiểu là vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.


Câu 3:

Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm, khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mọi doanh nghiệp đều có quyền

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm, khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh.


Câu 4:

Để tìm việc làm phù hợp, anh H có thể căn cứ vào quyền bình đẳng trong

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Để tìm việc làm phù hợp, anh H có thể căn cứ vào quyền bình đẳng trong tự do lựa chọn việc làm.


Câu 5:

Bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động thông qua

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động thông qua hợp đồng lao động.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Minh Giáp
22:05 - 27/10/2022

10d