Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8 (có đáp án): Pháp luật với sự phát triển của công dân (phần 2) (P1)

  • 2631 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng của công dân thuộc nhóm quyền nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng của công dân thuộc nhóm quyền  được phát triển. 


Câu 2:

Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền tác giả.


Câu 3:

Câu 3. Quan điểm nào dưới đây sai khi nói về quyền học tập của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Quyền học tập khi có sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền là nhận định sai khi nói về quyền học tập của công dân.


Câu 4:

Chính sách miễn giảm học phí của Nhà nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập. Điều này thể hiện

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải; Chính sách miễn giảm học phí của Nhà nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập. Điều này thể hiện công bằng xã hội trong giáo dục.


Câu 5:

Việc mở trường trung học phổ thông chuyên ở nước ta hiện nay nhằm

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Việc mở trường trung học phổ thông chuyên ở nước ta hiện nay nhằm bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận