Đề số 2 Pháp luật với sự phát triển của công dân

  • 2522 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Một trong những nội dung thuộc quyền được phát triển của công dân là

Xem đáp án

Đáp án là A

Lời giải: Một trong những nội dung thuộc quyền được phát triển của công dân là công dân quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.


Câu 2:

Nội dung nào sau đây không thuộc quyền được phát triển của công dân?

Xem đáp án

Đáp án là B

Lời giải: Những học sinh nghèo được miễn giảm học phí không thuộc quyền được phát triển của công dân.


Câu 3:

Biểu hiện nào sau đây thuộc quyền phát triển?

Xem đáp án

Đáp án là A

Lời giải: Học sinh học xuất sắc được vào các trường chuyên là nội dung thuộc quyền phát triển.


Câu 4:

Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền được phát triển của công dân?

Xem đáp án

Đáp án là D

Lời giải: Công dân được sống trong môi trường tự nhiên và xã hội có lợi là nội dụng thể hiện quyền được phát triển của công dân.


Câu 5:

Nhà nước ban hành chính sách về học phí, học bổng, để giúp đỡ khuyến khích người học nhằm 

Xem đáp án

Đáp án là C

Lời giải: Nhà nước ban hành chính sách về học phí, học bổng, để giúp đỡ khuyến khích người học nhằm đảm bảo công bằng trong giáo dục.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận