Trắc nghiệm Hệ thống kinh vĩ tuyến. Tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ có đáp án

  • 196 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một trong những căn cứ rất quan trọng để xác định phương hướng trên bản đồ là dựa vào

Xem đáp án

Một trong những căn cứ rất quan trọng để xác định phương hướng trên bản đồ là dựa vào mạng lưới kinh, vĩ tuyến thể hiện trên bản đồ.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Đối với bản đồ không có mạng lưới kinh, vĩ tuyến khi xác định phương hướng cần dựa vào

Xem đáp án

Đối với bản đồ không có mạng lưới kinh, vĩ tuyến khi xác định phương hướng cần dựa vào mũi tên chỉ hướng bắc trên bản đồ để xác định hướng bắc, sau đó tìm các hướng còn lại.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Đầu bên phải và bên trái của vĩ tuyến chỉ các hướng

Xem đáp án

Theo quy ước, Đầu bên phải và bên trái của vĩ tuyến chỉ các hướng đông và tây.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Nằm giữa hướng bắc và hướng đông là hướng

Xem đáp án

Quan sát hình các phương hướng =>nằm giữa hướng bắc và hướng đông là hướng đông bắc.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua một điểm chính là

Xem đáp án

Chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua một điểm chính là vị trí địa lí của điểm đó trên bản đồ.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận