Trắc nghiệm Hóa 11 CD Bài 7: Sulfuric và muối sulfate có đáp án

  • 75 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Số oxi hóa của S trong phân tử H2SO4

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Gọi số oxi hoá của S là x, ta có

2.(+1)+x+4.(2)=0x=+6.


Câu 2:

Để pha loãng dung dịch H2SO4 đặc, người ta dùng cách nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Để đảm bảo an toàn khi pha loãng H2SO4 đặc, người ta tiến hành cho từ từ H2SO4 đặc vào nước và khuấy đều nhẹ bằng đũa thuỷ tinh. Tuyệt đối không làm ngược lại.


Câu 3:

Oleum có công thức tổng quát là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Oleum có công thức tổng quát là H2SO4.nSO3.


Câu 4:

Acid H2SO4 loãng tác dụng với Fe tạo thành sản phẩm là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2


Câu 5:

Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với tất cả các kim loại thuộc dãy nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hoá học của kim loại Þ Mg, Al phản ứng với H2SO4 loãng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận