Trắc nghiệm KHTN 6 học kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 2286 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Quan sát tế bào dưới đây và cho biết mũi tên đang chỉ vào thành phần nào của tế bào.

Quan sát tế bào dưới đây và cho biết mũi tên đang chỉ vào thành  (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án D

Tế bào trong hình là tế bào vi khuẩn, mũi tên đang chỉ vào thành phần đó là vùng nhân. Tế bào vi khuẩn thuộc loại tế bào nhân sơ (nhân chưa có màng nhân bao bọc) nên nơi chứa vật chất di truyền của tế bào được gọi là vùng nhân.


Câu 2:

Cơ thể đơn bào là cơ thể được cấu tạo từ

Xem đáp án

Đáp án C

Dựa theo số lượng tế bào trong cơ thể, sinh vật được chia thành 2 nhóm: cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. Trong đó, cơ thể đơn bào là cơ thể chỉ được cấu tạo từ một tế bào.


Câu 3:

Hệ thống phân loại sinh vật bao gồm các giới nào?

Xem đáp án

Đáp án C

Hệ thống phân loại sinh vật gồm 5 giới: Khởi sinh, Nguyên sinh, Nấm, Thực vật, Động vật.


Câu 4:

Khóa lưỡng phân là

Xem đáp án

Đáp án A

Khóa lưỡng phân là kiểu phổ biến nhất trong các khóa phân loại sinh vật. Nguyên tắc của khóa lưỡng phân là từ một tập hợp các đối tượng ban đầu được tách thành hai nhóm có những đặc điểm đối lập với nhau. Sau mỗi lần tách, ta được hai nhóm nhỏ hơn và khác nhau bởi các đặc điểm dùng để tách.


Câu 5:

Đặc điểm đối lập của con chim gõ kiến và con chim đà điểu là

Xem đáp án

Đáp án C

Trong các đặc điểm đã đưa, đặc điểm đối lập của con chim gõ kiến và con chim đà điểu là biết bay và không biết bay. Trong đó, chim gõ kiến thuộc nhóm chim bay còn chim đà điểu thuộc nhóm chim chạy, không biết bay.        


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

n

4 tháng trước

nguyễn cao chí toàn

Bình luận


Bình luận