Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 10 (có đáp án): Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến (P1)

  • 12874 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Nội dung nào phản ánh đúng nguyên nhân khiến đế quốc Rôma sụp đổ vào cuối thế kỉ V?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1….Trang…55...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

Đế quốc Rôma sụp đổ gắn liền với sự kết thúc của

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1….Trang…55...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

Vương quốc nào dưới đây không phải do người Giécman thành lập?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1….Trang…56...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 4:

Khi tràn vào lãnh thổ Rôma, người Giécman đã củng cố thế lực của mình bằng nhiều biện pháp, ngoại trừ việc

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1….Trang…56...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

Đẳng cấp quý tộc vũ sĩ ở phương Tây thời phong kiến có nguồn gốc từ

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1….Trang…56...SGK Lịch sử 10 cơ bản


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Nguyễn Doãn Trường

Bình luận


Bình luận

Ace Nguyễn
21:12 - 04/01/2021

falooo