Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 11 (có đáp án): Tây Âu thời hậu kì trung đại

  • 8131 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 29 phút

Câu 1:

Nguyên nhân sâu xa đưa đến các cuộc phát kiến địa lí là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1….Trang…60...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí là gì?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1….Trang…60...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

Việc tìm con đường thông thương giữa châu Âu và phương Đông đặt ra cấp thiết từ khi nào?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1….Trang…60...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 4:

Tiền đề quan trọng nhất để các cuộc phát kiến địa lí có thể thực hiện được là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1….Trang…60...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

Những quốc gia nào đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1….Trang…61...SGK Lịch sử 10 cơ bản


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Đặng Thị Ngọc Anh

Bình luận


Bình luận

Khoa Huynh Viet
14:42 - 24/01/2021

câu 15 ko có trắc nghiệm