Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 12 (có đáp án): Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại

  • 3822 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 23 phút

Câu 1:

Vượn cổ chuyển biến thành người thông qua quá trình

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Con người đã biết chế tác công cụ lao động từ thời kì nào?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Đồ đá cũ sơ kì gắn liền với thời kì

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Nguyên tắc vàng trong xã hội nguyên thủy là

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện tư hữu là

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận