Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 13 (có đáp án): Việt Nam thời nguyên thủy

  • 8557 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 24 phút

Câu 1:

Liên hệ với kiến thức phần lịch sử thế giới (thời nguyên thủy), trên đất nước Việt Nam đã tìm thấy dấu vết sớm nhất của

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Mục…1….Trang…4...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

Dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy trên đất nước ta có niên đại cách ngày nay

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Mục…1….Trang…70...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

Nguyên liệu chủ yếu mà Người tối cổ ở Việt Nam sử dụng để chế tác công cụ lao động là

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Mục…1….Trang…70...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 4:

Phương thức kiếm sống của Người tối cổ ở Việt Nam là

Xem đáp án

Đáp án C

Ở Việt Nam, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy dấu tích Người tối cổ có niên đại cách ngày nay 30-40 vạn năm, người tối cổ sống thành từng bầy. Họ săn bắt thú rừng và hái lượm hoa quả để sống.


Câu 5:

Người tối cổ ở Việt Nam sinh sống thành

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Mục…1….Trang…70...SGK Lịch sử 10 cơ bản


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận