Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 15 (có đáp án): Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập

  • 14975 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 17 phút

Câu 1:

Nước ta rơi vào ách thống trị của phong kiến phương Bắc từ năm

Xem đáp án

Đáp án A

Nước ta rơi vào ách thống trị của phong kiến phương Bắc từ năm 179 TCN.


Câu 2:

 Sau khi chiếm được Âu Lạc, nhà Triệu chia nước ta thành hai quận là

Xem đáp án

Đáp án A

 Sau khi chiếm được Âu Lạc, nhà Triệu chia nước ta thành hai quận là Giao Chỉ và Cửu Chân.


Câu 3:

Nhà Hán chia nước ta làm mấy quận và sáp nhập vào lãnh thổ nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Thời nhà Hán, nước ta bị chia làm 3 quận và sáp nhập vào bộ Giao Chỉ cùng một số quận của Trung Quốc.


Câu 4:

Triều đại nào ở Trung Quốc đã thực hiện chính sách tăng cường kiểm soát, cử quan cai trị tới cấp huyện?

Xem đáp án

Đáp án B

Sau thất bại của khởi nghĩa Hai Bà Trưng dưới thời Hán, chính quyền đô hộ đã thực hiện chính sách tăng cường kiểm soát, cử quan cai trị tới cấp huyện.


Câu 5:

Nội dung nào không phản ánh đúng về việc tổ chức bộ máy cai trị của chính quyền đô hộ phương Bắc ở nước ta?

Xem đáp án

Đáp án C

Xóa bỏ tất cả các đơn vị hành chính của người Việt không phải là về việc tổ chức bộ máy cai trị của chính quyền đô hộ phương Bắc ở nước ta vì các xã trước đó của người Việt vẫn được duy trì.


4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

3 năm trước

Trần Huỳnh Nga

Hay quá

3 năm trước

Phuoclong Hoang

2 năm trước

Hùng Nguyễn

nhu cac :)
N

1 năm trước

Nhi Yến

N

1 năm trước

Nhật Hoa

Bình luận


Bình luận

Hà Ngọc Quỳnh Nguyễn
19:21 - 06/04/2021

Cảm ơn nhé

Be hai
20:42 - 07/05/2023

Yamate