Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 16 (có đáp án): Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập

  • 11464 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Nguyên nhân chính dẫn đến phong trào đấu tranh của nhân dân ta chống chính quyền đô hộ phương Bắc là

Xem đáp án

Đáp án C

Nguyên nhân chính dẫn đến phong trào đấu tranh của nhân dân ta chống chính quyền đô hộ phương Bắc là chính sách áp bức, bóc lột tàn bạo của chính quyền đô hộ phương Bắc.


Câu 2:

Nội dung nào không phản ánh đúng điểm nổi bật của các cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc?

Xem đáp án

Đáp án D

Các cuộc khởi nghĩa đã mở ra thời kì độc lập lâu dài của dân tộc không phản ánh đúng điểm nổi bật của các cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc vì chỉ có chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền mới mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc Việt Nam.


Câu 3:

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào năm

Xem đáp án

Đáp án A

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào năm 40.


Câu 4:

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ tại

Xem đáp án

Đáp án C

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ năm 40 tại Hát Môn (Phúc Thọ - Hà Nội).


Câu 5:

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 đã diễn ra như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Năm 40, Hai Bà Trưng nổi dậy khởi nghĩa ở Hát Môn, từ Hát Môn, quân khởi nghĩa chiếm Mê Linh, rồi Cổ Loa và Luy Lâu ; Thái thú Tô Định phải trốn chạy về nước.


4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Văn Tâm Nguyễn

hay

2 năm trước

Đinh Thị Cẩm Nhung

N

1 năm trước

Nhi Yến

B

1 năm trước

Bảo Trân Nguyễn Huỳnh

có một câu có tới 5 đáp án, hình như bị lỗi

Bình luận


Bình luận

phạm khánh linh
08:38 - 22/03/2021

rất vui