Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 16 (có đáp án): Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập

  • 5705 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh của nhân dân ta chống chính quyền đô hộ phương Bắc là

Xem đáp án

Đáp án C

Nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh của nhân dân ta chống chính quyền đô hộ phương Bắc là chính sách áp bức, bóc lột tàn bạo của phong kiến phương Bắc.


Câu 2:

Nội dung nào không phản ánh đúng điểm nổi bật của các cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc?

Xem đáp án

Đáp án D

Các cuộc khởi nghĩa đều do nông dân lãnh đạo không phản ánh đúng điểm nổi bật của các cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc.


Câu 3:

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào năm

Xem đáp án

Đáp án A

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào năm 40.


Câu 4:

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ tại

Xem đáp án

Đáp án C

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ tại Hát Môn (Phúc Thọ - Hà Tây).


Câu 5:

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 đã diễn ra như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Năm 40, Hai Bà Trưng nổi dậy khởi nghĩa ở Hát Môn. Từ Hát Môn, quân khởi nghĩa chiếm Mê Linh, rồi Cổ Loa và Luy Lâu – trị sở của chính quyền đô hộ; Thái thú Tô Định phải trốn chạy về nước.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Nguyễn Văn Vinh

N

2 năm trước

Nhi Yến

Bình luận


Bình luận