Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 17 (có đáp án): Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước PK

  • 23310 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 26 phút

Câu 1:

Quốc hiệu Đại Cồ Việt được đặt vào năm nào?

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Mục…I….Trang…87...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

Trấn là đơn vị hành chính được đặt ra đầu tiên dưới triều đại nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…88...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

Bộ máy nhà nước phong kiến ở nước ta được tổ chức hoàn chỉnh dưới triều vua

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…88...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 4:

Tổ chức nhà nước quân chủ sơ khai thời Đinh – Tiền Lê gồm

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Mục…I….Trang…87...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

Nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X – XV được xây dựng theo thể chế

Xem đáp án

Đáp án D

Nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X – XV được xây dựng theo thể chế quân chủ chuyên chế vì có vua đứng đầu nhà nước.


4

Đánh giá trung bình

70%

10%

10%

10%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Từng Thương

3 năm trước

Hue Nguyen

3 năm trước

Phương Aanh

bình thường

3 năm trước

Nguyễn Hải

3 năm trước

Quang Hưng

3 năm trước

Thuỳ Ngânn

L

3 năm trước

Lan Phương

G

2 năm trước

Gia Han

N

2 năm trước

Nhật Hoa

P

2 năm trước

Phan Mạnh

Bình luận


Bình luận

Trần Thị Linh
21:36 - 09/05/2020

câu 19 phải là Đinh Tiên Hoàng

Trung Tran
22:03 - 18/02/2021

đúng r

Nguyên Nguyễn mai triều
19:52 - 07/06/2020

Đinh
Tiên Hoàng mới đúng