Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 18 (có đáp án): Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế

  • 12830 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 17 phút

Câu 1:

Nội dung nào không phản ánh đúng điều kiện khiến nền kinh tế nước ta phát triển vượt bậc trong các thế kỉ X – XV?

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Mục…1….Trang…91...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

Việc đắp đê từ đầu nguồn đến cửa biển dọc các con sông lớn (đê quai vạc) bắt đầu được thực hiện từ triều đại nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Mục…1….Trang…91...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

“Hà đê sứ” là chức quan của nhà Trần đặt ra để

Xem đáp án

Đáp án B

“Hà đê sứ” là chức quan của nhà Trần đặt ra để trông coi việc sửa chữa, đắp đê.


Câu 4:

“Phép quân điền”– chính sách phân chia ruộng đất công ở các làng xã bắt đầu được thực hiện dưới triều đại nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Mục…1….Trang…92...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

Trong các thế kỉ X – XV, các triều đại nào có những chính sách cụ thể để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp?

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Mục…1….Trang…92...SGK Lịch sử 10 cơ bản


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Thiên Bình

2 năm trước

Quang Hưng

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
18:45 - 16/03/2022

tem

Lí Dịch Phong
19:07 - 19/03/2022

hi