Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 2 (có đáp án): Xã hội nguyên thủy

  • 12407 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 24 phút

Câu 1:

Tổ chức xã hội đầu tiên của loài người được gọi là

Xem đáp án

Đáp án B

Hình thức tổ chức xã hội đầu tiên của con người là bầy người nguyên thủy.

+ Hình thức này tồn tại trong giai đoạn quá độ từ Người Tối cổ sang Người tinh khôn.

+ Đặc điểm: mỗi bầy gồm 5-7 gia đình, sống quây quần với nhau trong các hang động, mái đá. Mỗi bầy đã có người đứng đầu, có sự phân công lao động giữa nam và nữ.


Câu 2:

Thị tộc được hình thành từ khi

Xem đáp án

Đáp án C

Đến giai đoạn Người tinh khôn, số dân đã tăng lên, từng nhóm người cũng đông đúc hơn, gồm 2-3 thế hệ già trẻ cùng có chung dòng máu, được gọi là thị tộc.


Câu 3:

Thị tộc thời nguyên thủy là

Xem đáp án

Đáp án A

Đến giai đoạn Người tinh khôn, số dân tăng lên. Từng nhóm người cũng đông đúc hơn, gồm 2-3 thế hệ già trẻ cùng có chung dòng máu, được gọi là thị tộc – những người “cùng họ”.


Câu 4:

Nội dung nào dưới không phản ánh đúng về bộ lạc thời nguyên thủy?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1….Trang…9...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

Công việc thường xuyên và hàng đầu của thị tộc là

Xem đáp án

Đáp án A

Thị tộc là nhóm người gồm 2-3 thế hệ già trẻ cùng có chung dòng máu, công việc thường xuyên và hàng đầu của thị tộc là kiếm thức ăn để nuôi sống thị tộc.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Đào Xuân Hoà

Bình luận


Bình luận

Khánh Le
19:52 - 06/01/2021

Lịch sử sao không có giải thích

Biện Thanh Thế
15:44 - 07/01/2022

;-;

Thành
18:50 - 02/11/2023

cặc