Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 20 (có đáp án): Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc

  • 15554 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 19 phút

Câu 1:

Tôn giáo nào không được du nhập vào nước ta từ thời Bắc thuộc?

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Mục…I….Trang…101...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

Hệ tư tưởng chính thống của các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV là

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Mục…I….Trang…101...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

Luận điểm nào của Nho giáo quy định tôn ti trật tự xã hội phong kiến?

Xem đáp án

Đáp án A

Luận điểm tam cương (ba mối quan hệ vua - tôi, cha - con, chồng - vợ) của Nho giáo chính là nguyên tắc để quy định tôn ti trật tự phong kiến.


Câu 4:

Năm 1070, vua Lý Thánh Tông đã cho xây dựng

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Mục…1( Phần II)….Trang…102...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chiếm vị trí độc tôn ở nước ta từ thế kỉ nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Mục…I….Trang…101...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Quang Hưng

P

1 năm trước

Phát Dương

T

1 năm trước

Thu Hiền

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
19:37 - 16/03/2022

tem