Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 21 (có đáp án): Những biến đổi của nhà nước phong kiến

  • 11832 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Năm 1527, vương triều Mạc được thành lập là do

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Mục…1….Trang…106...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

Trong những năm đầu thành lập, nhà Mạc đã xây dựng chính quyền theo mô hình nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Mục…1….Trang…107...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

Nhà Mạc tập trung xây dựng một lực lượng quân đội mạnh nhằm đích chính là

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Mục…1….Trang…107...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 4:

Thế kỉ XVI, nước ta ở trong tình trạng bị chia cắt bởi cục diện

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Mục…2….Trang…107...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

Chiến tranh Nam – Bắc triều kết thúc với sự thất bại của

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Mục…2….Trang…107...SGK Lịch sử 10 cơ bản


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Phuc Pham

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
20:02 - 16/03/2022

tem