Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 22 (có đáp án): Tình hình kinh tế XVI-XVIII

  • 9778 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Nội dung nào không phản ánh đúng đặc điểm của nông nghiệp nước ta cuối thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI?

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Mục…1….Trang…111...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

Sau thời kì loạn lạc kéo dài, tình hình nông nghiệp nước ta dần ổn định phát triển trở lại vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Mục…1….Trang…111...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

Đến thế kỉ XVII, lãnh thổ đất nước ta được mở rộng về phía

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Mục…1….Trang…111...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 4:

Những nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Mục…2….Trang…112...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

Điểm mới của thủ công nghiệp nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Mục…2….Trang…112...SGK Lịch sử 10 cơ bản


3

Đánh giá trung bình

0%

50%

0%

50%

0%

Nhận xét

3 năm trước

chó óc

3 năm trước

hanhngo ny

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
20:18 - 16/03/2022

tem