Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 23 (có đáp án): Phong trào Tây Sơn, sự nghiệp thống nhất đất nước

  • 14259 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 1:

Nội dung nào không phải là nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của phong trào Tây Sơn?

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Mục…I….Trang…116...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

Phong trào Tây Sơn nổ ra vào năm nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Mục…I….Trang…116...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

Phong trào Tây Sơn bắt đầu từ địa phương nào

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Mục…I….Trang…116...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 4:

Từ năm 1771 đến năm 1783, thành tựu mà nghĩa quân Tây Sơn đạt được là

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Mục…I….Trang…116...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

Nguyên cớ để quân Xiêm kéo sang xâm lược nước ta vào năm 1785 là

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Mục…1 (Phần II)….Trang…117...SGK Lịch sử 10 cơ bản


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Giang

3 năm trước

Dịch Dương Thiên Mai

N

2 năm trước

Nhật Hoa

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
20:37 - 16/03/2022

tem