Trắc nghiệm Lich sử 10 Bài 24 (có đáp án): Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI - XVIII

  • 10390 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 1:

Tôn giáo giữ địa vị thống trị ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Mục…I….Trang…121...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

Trong các thế kỉ XVI – XVIII, tôn giáo mới được truyền bá vào nước ta là

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Mục…I….Trang…121...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

Đạo Thiên Chúa được truyền bá vào nước ta thông qua

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Mục…I….Trang…121...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 4:

Thiên Chúa giáo bắt đầu truyền bá vào nước ta từ khi nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Mục…I….Trang…121...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

Cơ sở khẳng định trong các thế kỉ XVI – XVIII, Thiên Chúa giáo đã trở thành một tôn giáo lan truyền trong cả nước là

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Mục…I….Trang…121...SGK Lịch sử 10 cơ bản


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Quý's Qúúýý

3 năm trước

VT Hoàng Đô

N

2 năm trước

Nhật Hoa

Bình luận


Bình luận

Khánh Yên
23:33 - 18/03/2021

C mới đ