Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 25 (có đáp án): Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn

  • 10285 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 17 phút

Câu 1:

Tên nước Việt Nam có từ bao giờ?

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Mục…1….Trang…125...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

Khi cầm quyền, vua Gia Long đã chia đất nước thành

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Mục…1….Trang…125...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

Vị vua nào dưới triều Nguyễn đã quyết định chia đất nước thành các tỉnh?

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Mục…1….Trang…126...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 4:

Dưới triều Nguyễn, việc tuyển chọn quan lại được tiến hành theo phương thức nào?

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Mục…1….Trang…127...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

Tên gọi khác của bộ “Hoàng triều luật lệ” là

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Mục…1….Trang…127...SGK Lịch sử 10 cơ bản


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Tiến Cương

Bình luận


Bình luận