Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước có đáp án (P2)

  • 5335 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Giai đoạn phát triển thịnh đạt nhất của nền văn minh Đại Việt là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giai đoạn phát triển thịnh đạt nhất của nền văn minh Đại Việt là thế kỉ XI – XV.


Câu 2:

Nhà văn hóa tiêu biểu nhất của nền văn minh Đại Việt trong các thế kỉ X - XV là

Xem đáp án

Đáp án: B

Nhà văn hóa tiêu biểu nhất của nền văn minh Đại Việt trong các thế kỉ X - XV là Nguyễn Trãi.


Câu 3:

Cuộc cải cách hành chính lớn trong lịch sử dân tộc thế kỉ X - XV được tiến hành dưới thời

Xem đáp án

Đáp án: A

Cuộc cải cách hành chính lớn trong lịch sử dân tộc thế kỉ X - XV được tiến hành dưới thời Lê Thánh Tông.


Câu 4:

“An Nam tứ đại khí” chính là

Xem đáp án

Đáp án: B

“An Nam tứ đại khí” chính là bốn công trình nghệ thuật bằng đồng nổi tiếng của văn hóa thời Lý – Trần, bao gồm tượng Phật chùa Quỳnh Lâm, tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền, và vạc Phổ Minh.


Câu 5:

“An Nam tứ đại khí” bao gồm

Xem đáp án

Đáp án: A

“An Nam tứ đại khí” bao gồm vạc Phổ Minh, tượng phật chùa Quỳnh Lâm, tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền.

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận