Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 30 (có đáp án): Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

  • 13501 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 17 phút

Câu 1:

Trước khi người Anh di cư đến vùng Bắc Mĩ, đây là vùng đất

Xem đáp án

Đáp án B

Sau phát kiến của Cri-xtốp Cô-lôm-bô, nhiều người dân châu Âu di cư sang vùng Bắc Mĩ, trước khi người Anh di cư sang đây thì đây là vùng đất của người thổ dân da đỏ.


Câu 2:

Thực dân Anh thiết lập 13 thuộc địa Bắc Mĩ ở khu vực nào?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1….Trang…146...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

Thực dân Anh thiết lập được 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ vào

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1….Trang…146...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 4:

Đặc điểm kinh tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nửa đầu thế kỉ XVIII là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1….Trang…147...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

Yếu tố cơ bản tạo nên sự hình thành một dân tộc mới trên địa bàn 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1….Trang…147...SGK Lịch sử 10 cơ bản


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

3 năm trước

Luna Nguyễn

3 năm trước

Đào Thanh Tâm

2 năm trước

Ngân Vũ Kim

Bình luận


Bình luận

Quang Hưng
09:10 - 09/05/2021

15 C