Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII có đáp án (P1)

  • 17067 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 1:

Cuối thế kỉ XVIII, tình hình kinh tế nước Pháp có đặc điểm gì nổi bật?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1 (Phần I)….Trang…151...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình nông nghiệp nước Pháp trước cách mạng?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1 (Phần I)….Trang…151...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

Trước cách mạng tư sản, ở Pháp đã có các xí nghiệp với hàng nghìn công nhân thuộc các ngành

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1 (Phần I)….Trang…152...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 4:

Ba đẳng cấp xã hội Pháp trước cách mạng gồm

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1 (Phần I)….Trang…152...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

Nội dung nào không phản ánh đúng đặc điểm của các đẳng cấp Quý tộc và tăng lữ?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1 (Phần I)….Trang…152...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Tài Lê

L

2 năm trước

Luna Nguyễn

1

1 năm trước

14-Nguyễn VănTrung Hiếu- 8a10 NVB

1 năm trước

Trần Nguyên Vũ

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
21:33 - 06/04/2022

tem