Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 32 (có đáp án): Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

  • 8745 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Nội dung nào không phản ánh đúng biện pháp tích lũy vốn để phát triển công nghiệp của giai cấp tư sản Anh?

Xem đáp án

Đáp án: B

Đầu tư phát triển sản xuất ở thuộc địa không phải là biện pháp tích lũy vốn để phát triển công nghiệp của giai cấp tư sản Anh.


Câu 2:

Nước Anh sớm tiến hành cách mạng công nghiệp vì

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1….Trang…159...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ khi nào?

Xem đáp án

Đáp án C

Anh là nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệp do cách mạng tư sản nổ ra sớm, tạo những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất: tư bản, nhân công và sự phát triển kĩ thuật. Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ những năm 60 của thế kỉ XVIII và kết thúc vào những năm 40 của thế kỉ XIX.


Câu 4:

Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ ngành nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ những năm 60 của thế kỉ XVIII và kết thúc vào những năm 40 của thế kỉ XIX. Những phát minh kĩ thuật đầu tiên xuất hiện trong công nghiệp dệt vải bông – ngành công nghiệp phát đạt thời bấy giờ.


Câu 5:

Máy kéo sợi Gienni do ai sáng chế?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1….Trang…159...SGK Lịch sử 10 cơ bản


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

3 năm trước

Luna Nguyễn

N

2 năm trước

Như Bình

Bình luận


Bình luận

Nhơn Huỳnh Tiền
15:08 - 27/06/2020

câu 9 phải là đáp án D mới đúng chứ

gfgfmhg
19:05 - 15/11/2020

qewfrgrhu