Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 33 (có đáp án): Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa Tk XIX

  • 4248 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 28 phút

Câu 1:

Đến giữa thế kỉ XIX, tình hình nổi bật ở nước Đức là gì?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1….Trang…163...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

Tình hình nông nghiệp của nước Đức giữa thế kỉ XIX có điểm gì giống với nước Anh?

Xem đáp án

Đáp án: B

Điểm tương đồng về tình hình nông nghiệp nước Đức giữa thế kỉ XIX so với nước Anh là chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa.


Câu 3:

Phương thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp ở nước Đức đã đưa đến sự xuất hiện

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1….Trang…163...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 4:

Trở ngại lớn nhất cho sự phát triển kinh tế ở nước Đức đến giữa thế kỉ XIX là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1….Trang…163...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

Hai vương quốc lớn nhất nước Đức giữa thế kỉ XIX là

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1….Trang…163...SGK Lịch sử 10 cơ bản


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Lâm Trọng Tiến

Bình luận


Bình luận