Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa có đáp án (P1)

  • 4803 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX, lực lượng sản xuất ở các nước tư bản như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1….Trang…170...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

Người đặt nền tảng cho việc tìm kiếm năng lượng hạt nhân là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1….Trang…171...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

Nhà bác học nào đã đặt cơ sở cho sự phân hạng các nguyên tố hóa học?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1….Trang…171...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 4:

Học thuyết Tiến hóa do nhà bác học nào dưới đây nêu ra?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1….Trang…171...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

Việc sử dụng động cơ đốt trong đã tạo ra khả năng phát triển ngành

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1….Trang…171...SGK Lịch sử 10 cơ bản


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Thúy Hiền

Bình luận


Bình luận