Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 39 (có đáp án): Quốc tế thứ hai

  • 2157 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cuối thế kỉ XIX, đội ngũ công nhân các nước tư bản có biến đổi ra sao?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1….Trang…197...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

Cuối thế kỉ XIX, đời sống công nhân ngày càng khó khăn do

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1….Trang…197...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

Đỉnh cao của phong trào công nhân Mĩ là cuộc đấu tranh của công nhân

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1….Trang…198...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

 Cuộc tổng bãi công của công nhân Sicagô (Mĩ) diễn ra vào ngày

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1….Trang…198...SGK Lịch sử 10 cơ bản


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận