Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 40 (có đáp án): Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

  • 3043 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 1:

Nội dung nào không đúng khi phản ánh về V.I.Lênin?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…I….Trang…200...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

Năm 1895, Lênin thống nhất các nhóm mácxít ở Xanh Pêtécbua thành một tổ chức chính trị. lấy tên là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…I….Trang…200...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

 Đầu thế kỉ XX, Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga phân hóa thành hai phái là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…I….Trang…201...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 4:

Điểm khác nhau giữa hai phái Bônsêvích và Mensêvích là

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…I….Trang…201...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

 Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, nước Nga đã

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1 (II)….Trang…201...SGK Lịch sử 10 cơ bản


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

men le

Bài kiểm tra rất hay nhưng nên cập nhật nhiều câu hỏi hơn nữa

Bình luận


Bình luận