Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 8 (có đáp án): Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở ĐNÁ

  • 8747 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 1:

Đặc điểm tự nhiên tạo nên nét tương đồng giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1….Trang…45...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

Tại khu vực Đông Nam Á, người ta đã tìm thấy dấu vết của con người từ

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1….Trang…46...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

Ngành sản xuất chính của cư dân các nước Đông Nam Á là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1….Trang…46...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 4:

Loại cây lương thực nào được trồng chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1….Trang…46...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

Nội dung nào không phản ánh đúng cơ sở dẫn đến sự ra đời của các quốc gia cổ ở Đông Nam Á?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1….Trang…46...SGK Lịch sử 10 cơ bản


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Huyền Hoàng

N

1 năm trước

Nhung Hồng

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
19:47 - 17/12/2021

TEM