Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 9 (có đáp án): Vương quốc Campuchia và vương quốc Lào

  • 7349 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 23 phút

Câu 1:

Nội dung nào không phản ánh đúng đặc điểm nổi bật của điều kiện tự nhiên Campuchia?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1….Trang…50...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

Tộc người chiếm đa số ở Campuchia là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1….Trang…50...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

Người Campuchia đã sớm tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của nền văn hóa

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1….Trang…50...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 4:

Vương quốc Campuchia được hình thành từ

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1….Trang…50...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

Nội dung nào không phản ánh đúng nét nổi bật của Campuchia thời kì phát triển nhất (thế kỉ IX – XII)?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1….Trang…50-51...SGK Lịch sử 10 cơ bản


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

3 năm trước

Phạm Hồng Nhung

N

1 năm trước

Nguyễn Hiên

T

1 năm trước

Thái Bảo Nguyễn

Bình luận


Bình luận

Trung Tran
16:02 - 20/12/2020

really

LONG
13:45 - 06/01/2023

VIPPPPPPPPPPPPP