Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 17: Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên

  • 2958 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Vị tướng nào của quân Nguyên được giao nhiệm vụ bảo vệ đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ?

Xem đáp án

Lời giải:

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt lần thứ 3 (1287 - 1288), tướng Ô Mã Nhi là người được giao nhiệm vụ bảo vệ đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Yếu tố tự nhiên nào đã được Trần Quốc Tuấn khai thác triệt để trong trận Bạch Đằng năm 1288?

Xem đáp án

Lời giải:

Con nước thủy triều là yếu tố tự nhiên được Trần Quốc Tuấn khai thác triệt để trong trận Bạch Đằng năm 1288. Ông đã dựa vào yếu tố này để xây dựng trận địa cọc ngầm, dụ địch vào trận địa để tiêu diệt

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Khu vực nào được Thoát Hoan lựa chọn làm căn cứ để đánh lâu dài với Đại Việt?

Xem đáp án

Lời giải:

Đầu năm 1288, Thoát Hoan chỉ huy một cánh quân đánh vào Vạn Kiếp, ra sức xây dựng nơi đây thành căn cứ vững chắc để đánh lâu dài với Đại Việt

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Nội dung nào không phản ánh đúng quyết tâm xâm lược Đại Việt lần thứ ba của nhà Nguyên?

Xem đáp án

Lời giải:

Để chuẩn bị cho cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ 3, nhà Nguyên đã:

- Đình chỉ cuộc xâm lược Nhật Bản để tập trung lực lượng cho xâm lược Đại Việt

- Huy động 30 vạn quân đội do Thoát Hoan- viên tướng đã có kinh nghiệm chinh chiến ở chiến trường Đại Việt làm tổng chỉ huy

- Chuẩn bị một đoàn thuyền lương với hàng chục vạn thạch lương do tướng Trương Văn Hổ chỉ huy

=> Sự chuẩn bị trên thể hiện quyết tâm xâm lược bằng được Đại Việt của nhà Nguyên

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Chiến thắng nào của quân dân Đại Việt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên lần thứ ba đã đè bẹp ý chí xâm lược của kẻ thù?

Xem đáp án

Lời giải:

Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 của quân dân Đại Việt đã tiêu diệt được toàn bộ cánh quân thủy của quân Nguyên, đè bẹp ý chí xâm lược Đại Việt của nhà Nguyên

Đáp án cần chọn là: D


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

S

2 năm trước

Sơn Tùng Nguyễn Ngọc

V

2 năm trước

VINH MẠNH ĐƯỜNG

dream
K

2 năm trước

Kim Ngưu 2k9

Hơi khó một chút!

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Phú Thịnh
09:44 - 06/01/2022

câu 8 bị lỗi