Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 19 (có đáp án): Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

  • 15270 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: (SGK-tr.84)


Câu 2:

Tình hình nghĩa quân Lam Sơn trong những năm đầu hoạt động (1418 – 1423) như thế nào?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: những ngày đầu khởi nghĩa lực lượng còn non yếu, nghĩa quân gặp nhiều khó khăn. Quân Minh nhiều lần tấn công, bao vây căn cứ Lam Sơn. Nghĩa quân phải 3 lần rút lên núi Chí Linh và phải liên tiếp chống lại sự vây quét của giặc.


Câu 3:

Nghĩa quân Lam Sơn phải rút lên núi Chí linh bao nhiêu lần?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích:

   + Năm 1418, Nghĩa quân phải rút lên núi Chí Linh lần 1.

   + Năm 1421, quân Minh mở cuộc càn quét buộc nghĩa quân rút lên núi Chí Linh lần 2, nghĩa quân trải qua nhiều khó khăn.

   + Năm 1424 quân Minh trở mặt tấn công → rút lên núi Chí Linh lần 3 → khởi nghĩa chuyển sang giai đoạn mới.


Câu 4:

Kế hoạch giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa của nghĩa quân Lam Sơn do ai đưa ra?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: Nguyễn Chích đề nghị với Lê Lợi tạm rời vùng núi Thanh Hóa chuyển quân vào Nghệ An là nơi đất rộng, người đông va cũng rất hiểm yếu để dưa vào đó chiếm lấy Đông Đô.


Câu 5:

Ý nào dưới đây không phải nhiệm vụ của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc tấn công ra Bắc?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: (SGK – tr.89)


4.5

Đánh giá trung bình

83%

17%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Lan Phạm

3 năm trước

Nga Trương

K

3 năm trước

KHẢ NHI

N

2 năm trước

Nguyễn Tuấn Anh

i

1 năm trước

inkhate

1 năm trước

Santa Moon

Bình luận


Bình luận

Hhr Udu
03:20 - 15/04/2020

Lo

Heocon Chanh
15:19 - 22/03/2022

ok

Nhi Lisaky
15:47 - 30/03/2022

lô bn

Lê Văn Thích
07:09 - 13/04/2023

Dễ

DANH TRẦN HỮU
20:14 - 15/05/2023

ezzzz vãi ò

DANH TRẦN HỮU
20:14 - 15/05/2023

ezzzz vãi ò

DANH TRẦN HỮU
20:14 - 15/05/2023

ezzzz vãi ò