Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

  • 2216 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tình hình Đại Việt cuối thế kỉ XVIII có điểm gì nổi bật?

Xem đáp án

Lời giải:

Cuối thế kỉ XVIII, đất nước trải qua chiến tranh, loạn lạc kéo dài. Ruộng đồng bị bỏ hoang, xóm làng xơ xác, công thương nghiệp đình trệ

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Vua Quang Trung đã chọn khu vực nào làm nơi đóng đô sau khi đánh bại giặc ngoại xâm?

Xem đáp án

Lời giải:

Sau khi chiến thắng ngoại xâm, vua Quang Trung bắt tay vào việc xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở Phú Xuân

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

“Chiếu khuyến nông” được ban hành để giải quyết vấn đề gì?

Xem đáp án

Lời giải:

Chiếu khuyến nông được ban hành để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong. Nhờ đó, chỉ trong vòng vài ba năm nền kinh tế nông nghiệp đã được phục hồi, phát triển

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Đặc điểm nổi bật trong mối quan hệ giữa Việt - Trung dưới thời trị vì của Quang Trung là gì?

Xem đáp án

Lời giải:

Khi xây dựng vương triều mới, Quang Trung chủ trương xây dựng một mối quan hệ hòa hỏa với nhà Thanh, mềm dẻo chấp nhận triều cống nhưng kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Dưới thời vua Quang Trung, loại chữ nào được dùng làm chữ viết chính thức của nhà nước?

Xem đáp án

Lời giải:

Dưới thời vua Quang Trung, chữ Nôm được dùng làm chữ viết chính thức của nhà nước. Vua Quang Trung giao cho Nguyễn Thiếp lập Viện Sùng Chính để dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm làm tài liệu học tập.

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

3 năm trước

Lâm Dung

2 năm trước

Cường Hà

Bình luận


Bình luận

WongOkêy
21:55 - 25/04/2022

dễ quá