Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII- Nửa đầu thế kỉ XIX

  • 1791 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tác phẩm lịch sử nổi tiếng được Phan Huy Chú viết có tên là gì?

Xem đáp án

Lời giải:

Tác phẩm lịch sử nổi tiếng được Phan Huy Chú viết có tên là: Lịch triều hiến chương loại chí.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Tác phẩm Truyện Kiều được Nguyễn Du sáng tác bằng loại chữ viết nào?

Xem đáp án

Lời giải:

Truyện Kiều của Nguyễn Du là một tác phẩm tiêu biểu được viết bằng chữ Nôm. Tác phẩm không chỉ đưa tên tuổi của Nguyễn Du lên một tầm cao mới mà còn làm rạng rỡ nền văn học dân tộc

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Các tác phẩm văn học Việt Nam từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX tập trung phản ánh đề tài gì?

Xem đáp án

Lời giải:

Văn học Việt Nam thế kì XVIII - nửa đầu thế ki XIX phản ánh phong phú và sâu sắc cuộc sống xã hội đương thời cùng những thay đổi trong tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của con người Việt Nam.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Năm 1993, công trình kiến trúc nào được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới?

Xem đáp án

Lời giải:

Năm 1993, UNESCO đã công nhận cố đô Huế là Di sản văn hóa thế giới

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Vị thầy thuốc nào là người có uy tín lớn ở thế kỉ XVIII?

Xem đáp án

Lời giải:

Lê Hữu Trác (Hải Thượng Lãn Ông) là người thầy thuốc có uy tín lớn ở thế kỉ XVIII. Ông đã có cống hiến xuất sắc vào nền y học và dược học dân tộc, đặc biệt là bộ sách Hải Thượng y tông tâm lĩnh

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Baji Keisuke
19:31 - 06/04/2022

bn thân mik

Ảnh đính kèm