Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 4: Trung quốc thời phong kiến (có đáp án)

  • 3805 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Đặc điểm cơ bản của bộ phận nông dân lĩnh canh là

Xem đáp án

Lời giải:

Nhiều nông dân có rất ít hoặc bị mất ruộng đất trở nên nghèo túng phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy được gọi là nông dân lĩnh canh. Khi nhận ruộng, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ, gọi là địa tô.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Xã hội phong kiến ở Trung Quốc được xác lập vào thời kì nào?

Xem đáp án

Lời giải:

Xã hội phong kiến Trung Quốc đã được hình thành dần từ thế kỉ III TCN  dưới thời nhà Tần và được xác lập vào thời nhà Hán

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Triều đại phong kiến nào ở Trung Quốc do người Mãn Thanh lập ra?

Xem đáp án

Lời giải:

Năm 1644, cuộc khởi nghĩa của Lý Tự Thành đã lật đổ nền thống trị của nhà Minh. Nhân cơ hội đó, quân Mãn Thanh từ phương Bắc tràn xuống, chiếm toàn bộ Trung Quốc và lập ra nhà Thanh (1644 - 1911)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Nét nổi bật của chế độ phong kiến Trung Quốc cuối thời Minh - Thanh là gì?

Xem đáp án

Lời giải:

Cuối thời Minh - Thanh, chế độ phong kiến Trung Quốc dần lâm vào tình trạng khủng suy thoái, khủng hoảng. Vua quan chỉ biết đục khoét nhân dân để sống xa hoa, trụy lạc. Còn những người nông dân và thợ thủ công thì không những phải nộp tô thuế nặng nề mà còn bị bắt đi lính, đi phu xây dựng nhiều công trình đồ sộ như Cố cung Bắc Kinh

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Kinh tế Trung Quốc dưới thời Minh – Thanh có đặc điểm gì nổi bật?

Xem đáp án

Lời giải:

Từ thế kỷ XVI, Trung Quốc dưới thời Minh - Thanh đã xuất hiện mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa:

- Thủ công nghiệp xuất hiện công trường thủ công, xưởng dệt lớn, chuyên môn hóa cao.

- Thương nghiệp phát triển, thành thị mở rộng và phồn thịnh.

- Ngoại thương phát triển, Quảng Châu là thương cảng lớn nhất, thương nhân Trung quốc buôn bán với nhiều nước Đông Nam Á, Ấn Độ, Ba Tư, ….

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Tony Max

l

2 năm trước

lương trinh

Bình luận


Bình luận