Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiên Lê

  • 3388 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Sau khi lên ngôi, Đinh Tiên Hoàng đã đặt tên nước là gì?

Xem đáp án

Lời giải:

Năm 968, công cuộc thống nhất đất nước đã hoàn thành, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là Đại Cồ Việt (nước Việt lớn).

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Triều đại phong kiến nào nối tiếp nhà Đinh?

Xem đáp án

Lời giải:

- Cuối năm 979, nội bộ triều Đinh xảy ra một số biến cố. Đinh Tiên Hoàng và con trai là Đinh Liễn bị ám hại. Vua mới còn nhỏ, Lê Hoàn được cử làm phụ chính. Nhân cơ hội đó, nhà Tống lăm le xâm phạm bờ cõi Đại Cồ Việt.

- Trước tình thế hiểm nghèo, các tướng lĩnh và quân đội đồng lòng suy tôn Lê Hoàn lên làm vua để chỉ huy cuộc kháng chiến, nhà Tiền Lê được thành lập.

=> Như vậy, nối tiếp sự nghiệp của nhà Đinh là nhà Tiền Lê.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Thời Đinh – Tiền Lê, ruộng đất trong nước nói chung thuộc sở hữu của bộ phận nào?

Xem đáp án

Lời giải:

Thời Đinh - Tiền Lê, ruộng đất trong nước nói chung thuộc sở hữu của làng xã. Nhân dân trong làng theo tập tục, chia ruộng cho nhau để cày cấy.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Tầng lớp thống trị thời Đinh- Tiền Lê bao gồm những bộ phận nào?

Xem đáp án

Lời giải:

Trong xã hội vua, các quan văn – võ cùng một số nhà sư tạo thành bộ máy thống trị.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Thời Đinh – Tiền Lê, những bộ phận nào thuộc tầng lớp bị trị?

Xem đáp án

Lời giải:

Những người bị trị gồm nông dân, thợ thủ công, người làm nghề buôn bán nhỏ và một số ít địa chủ. Đa số nông dân là những người dân tự do, cày ruộng công làng xã, có quyền lợi gắn bó với làng, với nước. Nô tì là tầng lớp dưới cùng của xã hội, số lượng không nhiều

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Ngọc An Nhiên

T

1 năm trước

Trương Quang Bảo

Bình luận


Bình luận