Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 36 (có đáp án): Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

  • 3567 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

 Giai cấp vô sản ra đời là do hệ quả của

Xem đáp án

Đáp án : C

Giải thích: Mục…1….Trang…184...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

 Giai cấp vô sản ra đời từ bao giờ và ra đời đầu tiên ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án : D

Giải thích: Mục…1….Trang…184...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

Giai cấp vô sản chủ yếu được hình thành từ

Xem đáp án

Đáp án : A

Giải thích: Mục…1….Trang…183...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 4:

 Hình thức đấu tranh đầu tiên của công nhân là

Xem đáp án

Đáp án B

Lúc đầu, do nhận thức của công nhân còn hạn chế nhiều công nhân đã tưởng máy móc là nguồn gốc gây nên nỗi khổ của họ. Phong trào đập phá máy móc, đốt công xưởng là hình thức đấu tranh tự phát đầu tiên của công nhân.


Câu 5:

 Khẩu hiệu “Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu” xuất hiện trong

Xem đáp án

Đáp án : A

Giải thích: Mục…2….Trang…185...SGK Lịch sử 10 cơ bản


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

d

2 năm trước

daothitramanh

Số lượng câu hỏi đáp úng đủ nội dung bài học

Bình luận


Bình luận