Trắc nghiệm: Luyện tập thao tác lập luận bình luận có đáp án

  • 1212 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Khi được giao viết một bài văn để tham gia diễn đàn do Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức, với đề tài: "Lời ăn tiếng nói của một học sinh văn minh, thanh lịch". Vì sao bài viết đó nên là một bài bình luận? 

Xem đáp án

ð Đáp án C


Câu 5:

Khi bình luận về một hiện tượng (vấn đề), cần trình bày: 

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận