Trắc nghiệm: Luyện tập thao tác lập luận phân tích có đáp án

  • 1820 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Ý nào không dùng cho đề bài sau: “Tự ti và tự phụ là hai thái độ trái ngược nhau nhưng đều ảnh hưởng không tốt đến kết quả học tập và công tác. Anh/chị hãy phân tích hai căn bệnh trên.”

Xem đáp án

ð Đáp án D 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận