Trắc nghiệm: Luyện tập thao tác lập luận so sánh có đáp án

  • 1260 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 4:

Thể thơ của bài “Tự tình” của Hồ Xuân Hương và “Chiều hôm nhớ nhà” của Bà Huyện Thanh Quan là: 

Xem đáp án

ð Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận