Trắc nghiệm: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh có đáp án

  • 1295 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 4:

Để làm sáng tỏ vẻ đẹp của hình tượng bà Tú trong bài thơ “Thương vợ” của Trần Tế Xương cần phải có những luận điểm nào?

Xem đáp án

ð Đáp án E


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận