Trắc nghiệm: Luyện tập viết bản tin có đáp án

  • 1104 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Đọc văn bản “Việt Nam đứng đầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương về bình đẳng giới” SGK Ngữ văn 11, tập 1 trang 178 và cho biết cấu trúc của bản tin ấy như thế nào?

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 4:

Cách nhanh chóng nắm bắt được nội dung thông tin của bản tin “Việt Nam lọt vào danh sách ứng viên cho giải thưởng Môi trường và phát triển 2007” SGK Ngữ văn 11, tập 1, trang 180 là:

Xem đáp án

ð Đáp án C


Câu 5:

Trước khi viết bản tin cần làm gì?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận