Dạng 19. Xác định loại bức xạ dựa vào tần số hoặc bước sóng có đáp án

  • 218 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Theo thứ tự bước sóng tăng dần thì sắp xếp nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Bước sóng tăng dần: Tia X  , tia tử ngoại, tia hồng ngoại, vi sóng.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Khi truyền từ môi trường này sang môi trường kia tần số không đổi.


Câu 3:

Nội dung nào sau đây tóm tắt đúng đặc điểm của sóng điện từ, tính từ sóng vô tuyến đến tia  γ trong thang của sóng điện từ?

    Tần số                                    Bước sóng             Tốc độ trong chân không

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Tính từ sóng vô tuyến đến tia  thì bước sóng giảm dần, tần số tăng dần, tốc độ trong chân không là như nhau.


Câu 4:

Sóng điện từ có bước sóng nào dưới đây thuộc về tia hồng ngoại?

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận